SER Maestrat en directe

Amics de Vinaròs demana un Pla d’actuació per salvar el que queda de la Torreta dels Moros i el jaciment arqueològic andalusí que hi ha al voltant.

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha iniciat una campanya de conscienciació per la protecció de la Torreta dels Moros davant la seua importància històrica i per la seua recuperació com a monument que deuria estar a disposició de la societat, ja que caldria posar-lo en valor. 
La Torreta dels Moros està datada de l’època musulmana. Actualment, només es poden veure unes poques restes la torreta que al seu dia era de planta rectangular de 6,4 per 5,9 metres i dues altures, comptant també amb un aljub. e que es compleixi
Des de Amics de Vinaròs s’explica que en 1949 per Real Decret totes les fortificacions rebran la condició de Monument Històric Nacional, l’equivalent a l’actual Be d’Interès Cultural (BIC) de la legislació vigent. Degut a aquest decret la Torreta del Moros ve a ser Monument Històric Nacional de manera genèrica. Posteriorment es declararà BIC i aquest mes de maig passat es decreta les condicions.
“Per tant la Torreta dels Moros juntament amb l’església arxiprestal seran els dos edificis BIC de Vinaròs, mentre el jaciment del Puig de la Misericòrdia serà també BIC genèric per tindre arquitectura defensiva”, se comenta des de l’associació.
Però, des de l’associació es diu que “desgraciadament ni el decret de 1949 ni la declaració de BIC per part de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, ha servit per la salvaguarda de l’edifici, el qual s’ha anat degradant cada vegada mes. Hi hem de tindre en compte que la Torreta dels Moros és una mica més que la torreta, ja que al voltant d’ella hi ha un jaciment arqueològic d’època andalusí. Per tant estem davant d’un conjunt arqueològic de gran interès. Tampoc la declaració genèrica de BIC del Puig de la Misericòrdia ha servit per la conservació del jaciment, un jaciment de gran interès històric i arqueològic”.
Per tant, des de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs es demana que es compleixi la legislació vigent que protegeix estos edificis, i es faja tot el possible per la seua consolidació i conservació, així com per a la seua posada en valor per rebre visites”.
Tenint en compte la proximitat dels dos edificis, i que es troben junt a l’ermita i en el paratge natural de la serra de l’ermita, “seria de gran interès recuperar aquests jaciments arqueològics i crear una sendera de visita, per a que el vinarossencs i qualssevol interessat puga conèixer els assentaments més antics del terme municipal de Vinaròs. Una zona veritablement rica en historia i patrimoni, que pot desaparèixer en el propers anys si no tenim cura d’ells”.