SER Maestrat en directe

Adolf Sanmartín és el nou director general d’Administració Local de la Generalitat.

Adolf Sanmartín, director general d’Administració Local

L’alcalde de Cervera del Maestrat, Adolf Sanmartín ha pres possessió aquests dies com a nou director General d’Administració Local després d’acceptar la proposta realitzada pel President Ximo Puig del qual depèn directament aquest departamto.

Sanmartín h a explicat els tres grans vessants en les quals actua la seva direcció general. entre les mateixes destaca l’administració del Fons de Cooperació Municipal que reben els ajuntaments i que fins a l’arribada de Puig a la presidència de la Generalitat mai s’havien repartit malgrat estar recollits en l’estatut d’autonomia.

Aquest any 2022 s’han transferit als ajuntaments 40 milions d’euros, que en el cas de Castelló i València es dupliquen per part de les Diputacions. La d’Alacant no participa i fins i tot ha presentat un recorsu contra el Fons en estar el PP en contra d’aquest repartiment. Per a l’any 20223 es preveu que es destinin per part de la Genealitat 50 milions.

A les comarques del Maestrat Port, Sanmartín va informar que han estat 1,4 milions d’euros dels quals 990.000 han anat als municipis del Baix Maestrat, 248.000 als dels Ports i 247.000 a l’Alt Maestrat.

Els municipis que més han rebut són Vinaròs amb 212.000 €, Benicarló amb 207.000 i Peníscola amb 101.000. en funció de la població.

Per poltra parteix s’han repartit 2,8 milions d’euros entre 24 municipis d’aquestes comarques com a subvencions per a actuacions de preservació i recuperació del patrimoni local.