SER Maestrat en directe

Marta Barrachina reforça el compromís per solucionar problemes i garantir recursos a l’interior

El govern provincial ha anunciat un increment en les ajudes als municipis, reafirmant el seu compromís amb els més petits i incorporant les necessitats de les pedanies. En aquest sentit, s’ha establert la possibilitat per als ajuntaments de destinar fins a un 40% del pla a despesa corrent, mentre que es requerirà un mínim del 60% per a obres. Aquesta mesura, integrada dins del Pla Diputació Impulsa, té com a objectiu donar suport als servicis públics municipals, cobrint les despeses necessàries per al seu funcionament.

A més a més, s’ha destacat l’increment en les aportacions als municipis amb gestió de pedanies, demostrant la voluntat de l’executiu provincial de garantir l’atenció i el suport a aquestes àrees. Això reflecteix un esforç per equilibrar les necessitats dels diferents territoris i assegurar una distribució equitativa dels recursos.

El Pla Diputació Impulsa també contempla totes les ajudes a les mancomunitats, posant en relleu la importància de col·laborar i coordinar els esforços en tot el territori. Aquest enfocament global té com a objectiu abordar les necessitats del conjunt de la comunitat, reconeixent la diversitat de situacions i prioritzant el benestar dels ciutadans.

En resum, aquestes iniciatives demostren el compromís de la Diputació amb els municipis i les seves comunitats, establint mecanismes per a garantir el funcionament dels servicis públics i cobrir les necessitats locals, tot reforçant la cooperació i la solidaritat entre els diferents nivells de govern.