SER Maestrat en directe

Les famílies tindran més opcions en el procés d’admissió per al curs 2024-2025

  • Les famílies de la Comunitat Valenciana podran triar fins a 20 centres educatius, el doble dels actuals 10, per a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en el procés d’admissió del curs 2024-25.

 Segons l’Orde publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, es desplega el decret d’admissió en els centres que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.

El director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha destacat que aquest canvi amplia la possibilitat de triar pels pares, afirmant que “les famílies tindran més opcions per a seleccionar lliurement el centre que millor s’ajuste als seus interessos i conviccions educatives”.

El districte únic, un canvi transcendent que elimina les limitacions zonals, ofereix més llibertat educativa i inclusió efectiva de l’alumnat, segons Cabo. A més, el nou decret evita la discriminació socioeconòmica, donant més puntuació a les rendes baixes, famílies monoparentals o en risc d’exclusió social.

El procés d’admissió serà totalment telemàtic, amb una reducció de la càrrega burocràtica per a centres i famílies. Es crea una fase extraordinària per a l’adjudicació de places buides i una fase contínua durant tot el curs per a l’escolarització sobrevinguda.

Així mateix, es facilitarà l’accés als que no disposen de mitjans electrònics o coneixements. El nou decret assegura un procés transparent, eficient i respectuós amb els drets fonamentals de les famílies i l’alumnat.

L’Orde que desenvolupa el nou decret d’admissió es pot consultar al DOGV.