SER Maestrat

Anterior
Siguiente

L’ajuntament de Vinaròs rebaixarà el 95% de la taxa de plusvàlua per als cònjuges o descendents que hereten l’habitatge habitual

 

L’Ajuntament de Vinaròs va aprovar en l’últim ple ordinari la nova ordenança municipal de les plusvàlues amb diverses bonificacions per als veïns que realitzen una venda, hereten o facen la donació d’un habitatge.

N de P:

La regidora d’Hisenda, Maria Cano, ha destacat que el principal canvi en relació a l’anterior normativa és la forma de regular la base impositiva, abans només es tenia en compte el valor cadastral de l’habitatge i ara s’afegeix un segon sistema de càlcul basat en el preu real. En aquest sentit, comentava que “la persona interessada podrà escollir el càlcul que li resulte més beneficiós, amb la finalitat que puga estalviar diners”.

D’altra banda, la nova ordenança municipal també aplica una bonificació del 100% si l’habitatge es ven per un preu inferior al valor de compra. Cano explicava que el contribuent haurà de presentar la plusvàlua, però no li generarà cap l’impost.

Una altra de les novetats de la nova ordenança és el canvi del tipus de gravamen que passa a tenir-ne només dos. El primer és des d’1 fins a 7 anys amb un 10% i partir dels 7 anys fins als 20 passa a ser  del 19%. Cano posava com a exemple una habitatge amb un valor cadastral de 20.000€, abans suposava un pagament de 700€ i ara es rebaixarà fins als 300€, durant els primers 7 anys, mentre que si se superen els 7 anys llavors passaria dels 1.290 als 456€.

Per últim, s’aplicarà una bonificació del 95% per als cònjuges o descendents que hereten l’habitatge habitual. 

Rebaixes fiscals

Cano recordava que també han entrat en vigor la reducció del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’eliminació de la taxa per a l’expedició de llicència i la bonificació de la taxa de llicència d’activitat econòmica, així com la bonificació de l’IBI per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la bonificació del 50% de la taxa de les escombraries.