SER Maestrat en directe

L’Ajuntament de Rossell comença la licitació de les obres de renovació de l’enllumenat públic que suposaran un estalvi energètic del 52%.

L’actuació suposa una inversió de 319.000€ i està subvencionada al 85% per la Unió Europea

L’Ajuntament  de Rossell comença la licitació de les obres de reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic que suposarà  un estalvi energètic superior al 50% i es portaran a terme als tres nuclis urbans del municipi segons va informar l’alcalde Evaristo Martí.

El Pressupost Base de Licitació de l’obra és de 319.192,64 € (IVA inclòs) amb una subvenció al 85% procedent d’Europa. El calendari previst és fer l’adjudicació a l’empresa guanyadora al mes de juny i tenint en compte un termini d’execució de tres mesos, s’espera que l’obra estiga acabada a finals d’any.

Segons ha explicat Evaristo Martí  “l’obra es portarà a terme als nuclis urbans de Rossell, Bel i les Cases i consistirà a substituir les lluminàries actuals de tecnologies convencionals poc eficients, per unes altres de tecnologia LED més eficient, així com la instal·lació d’equips de telegestió als centres de comandament de l’enllumenat públic. Amb aquesta actuació s’aconseguirà un estalvi energètic d’un 52%, segons els càlculs realitzats per l’empresa AUDITESA SL., el que significa que l’ajuntament reduirà la factura de la llum, que ara és de 35.000 € a l’any, a la meitat aproximadament”.

Aquesta  actuació de reforma de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de Rossell és finançada en un 85% per la Unió Europea – NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant el PROGRAMA DUS 5000 de l’IDAE, inversió C2.I4 (Programa de Regeneració i Repte Demogràfic) del Component 2, Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de Rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana.