SER Maestrat en directe

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre posa en marxa el Consell Municipal de la Infància

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ha iniciat una nova iniciativa destinada a promoure la participació activa dels joves en els assumptes municipals: el Consell Municipal de la Infància. Aquest fòrum, format per 9 xiquets i xiquetes seleccionats en col·laboració amb els centres educatius locals, té com a objectiu principal servir com a pont entre la joventut i l’administració local.

Els membres d’aquest consell, triats per consens amb la comunitat escolar, tindran la responsabilitat de representar els interessos i les preocupacions dels seus iguals davant del consistori. La creació dels estatuts que regiran aquest Consell ja està en marxa, amb l’esperança que el seu primer ple pugui celebrar-se el proper novembre.

A més de ser un òrgan de representació, el Consell Municipal de la Infància també servirà com a plataforma educativa. Els centres educatius col·laboraran en la integració d’aquesta iniciativa en les activitats extraescolars, proporcionant als joves les eines i els coneixements necessaris per entendre i participar activament en els processos municipals. Així, els participants podran aprendre sobre els mecanismes del govern local i el seu funcionament, mentre contribueixen al desenvolupament i millora de la comunitat infantil.

L’Alcalde, Francisco Juan, ha expressat la seva confiança en aquesta nova iniciativa, destacant el seu potencial per a recaptar les opinions i les necessitats dels joves de manera directa. A més, veu en aquest Consell una oportunitat per educar als més joves sobre l’activitat municipal, permetent-los tenir un paper actiu en la presa de decisions que afecten la seva comunitat.

En resum, el Consell Municipal de la Infància emergeix com una prometedora iniciativa per a fomentar la participació juvenil i la consciència cívica, mentre crea un vincle directe entre els joves i l’administració local.