SER Maestrat

Anterior
Siguiente

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre licita la redacció del projecte per a la millora i peatonalització del centre d’Alcossebre

L’actuació se centra en més de 3.600 metres quadrats de trama urbana localitzada en la plaça Constitució, carrer Rench i camí L’Atall, just en la segona línia de platja, darrere del passeig Vista Alegre.

N. de P.

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ha licitat la contractació de serveis d’assistència tècnica per a la redacció de projectes i direcció d’obra de la millora i peatonalització del centre urbà de Alcossebre. L’actuació se centra en més de 3.600 metres quadrats de trama urbana localitzada en la plaça Constitució, carrer Rench i camí L’Atall, just en la segona línia de platja, darrere del passeig Vista Alegre. Es tracta d’una zona amb gran presència de locals comercials i d’hostaleria i, per tant, amb àmplia afluència de persones sobretot en temporada estival.

Per part del consistori, l’objectiu és regenerar i embellir aquest espai urbà, millorant les seues condicions d’accessibilitat i mobilitat sostenible i dotant-lo d’una millor imatge, a nivell turístic. L’actuació se centrarà en organitzar l’ús de la zona dotacional, prioritzant l’ús per als vianants i reorganitzant la circulació rodada mitjançant un nou sòl de plataforma única, sense eliminar places d’aparcament. També es dotarà la zona de nova il·luminació i mobiliari urbà, afavorint l’eliminació de barreres arquitectòniques.

“Estem parlant d’una zona que és el cor de Alcossebre i, a través d’aquesta actuació, en la qual es tenen en compte les recomanacions en matèria de sostenibilitat”, li donarem una imatge més cuidada i atractiva que el convertirà en un espai urbà més agradable ha recordat l’Alcalde Francisco Juan.

La licitació, que compta amb un pressupost de 45.000 euros, s’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i les empreses interessades poden presentar-se fins al 16 d’agost.

L’Ajuntament es fa càrrec de la quantia econòmica del projecte i assistència tècnica mentre que el cost de l’actuació està inclòs en el Pla de Sostenibilitat Turística d’Alcalà-Alcossebre, dotat amb el finançament dels fons europeus Next Generation.