SER Maestrat

Anterior
Siguiente

LA XARXA D’ECOPARCS DEL CONSORCI CASTELLÓ NORD SE SITUA COM LA MILLOR DE TOTA ESPANYA

Amb prop de 19.000 tones de residus dipositades, multiplica per 2,5 les aportacions separades d’altres xarxes d’ecoparcs a la Comunitat Valenciana

 

Entrevista a Sergio Bou, president del Consorci Castelló Nord

N de P:

El Consorci Castelló Nord, Pla Zonal 1, ha recollit un total de 18.820 tones de residus dipositades als seus ecoparcs durant 2021, fet que situa aquesta xarxa d’ecoparcs com la millor de tota la Comunitat Valenciana i d’Espanya, segons les dades aportades per la Generalitat Valenciana, que s’han donat a conèixer al darrer ple del Consorci.

 

D’aquesta manera són més de 160 quilos de residus per habitant els reciclats als ecoparcs consorciats del Pla Zonal 1 que presta servei a més de 100.000 habitants durant l’any passat. Unes dades que multipliquen per 2,5 les aportacions separades d’altres xarxes d’ecoparcs a la Comunitat Valenciana.

 

«Aquestes dades demostren que continuem avançant pel camí correcte, el de separar en origen els nostres residus domiciliaris i evitar amb això abocaments incontrolats», ha destacat el president del Consorci, Sergio Bou, que ha assenyalat la bona acceptació de la iniciativa ambiental del Consorci C1, “Si + recicles – pagues”, que premia la col·laboració de la ciutadania en la correcta separació en origen dels residus per a la seva posterior valorització a la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils del Consorci.

D’aquesta manera, amb la premissa com més recicles, menys pagues, cada vegada que una persona dels municipis consorciats diposita els residus correctament a qualsevol ecoparc de la xarxa, bé sigui fix o mòbil, se li quantifica una sèrie de punts a la seva Targeta Verd, que es converteixen en un descompte sobre la taxa.

 

En aquest sentit, durant l’exercici 2022 es destinaran un total de 226.119 euros de bonificacions a aplicar a la taxa per valorització i eliminació de residus urbans per als prop de 15.000 usuaris de la Targeta Verda a la xarxa consorciada d’ecoparcs del Pla Zonal 1 durant 2021, tant usuaris particulars com petits comerços, sobretot amb què la Generalitat Valenciana col·labora econòmicament.

Treball conjunt

 

El president ha subratllat que aquestes mesures són un exemple més de l´aposta per part del Consorci de treballar “sempre per l’interès de tots els municipis consorciats i la seva ciutadania, valorant positivament la seva implicació per mantenir nets els municipis, preservant el medi ambient i col·laborant un model d’economia circular”.

 

El Consorci prepara una sèrie de millores addicionals en aquesta avançada xarxa d’ecoparcs, a la vista de l’aprovació de la nova llei 7/2022, de 8 d’abril, estatal de residus, a la línia de millora contínua en la gestió imposada per la Generalitat Valenciana als diferents consorcis i àrees de gestió de residus, que comença a donar els resultats fins i tot a nivell estatal.

 

El Consorci Castelló Nord, Pla Zonal 1, per a la prestació dels serveis de valorització i eliminació de residus urbans o municipals, està integrat per la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i pels 49 municipis del nord de la província de Castelló.