SER Maestrat

Anterior
Siguiente

La passarel·la de la desembocadura del riu Cervol a Vinaròs més prop de ser una realitat

Al Ple de demà dijous passaran per a la seva aprovació les condicions marcades per Costes per autoritzar la concessió d’ocupació de terrenys de domini públic terrestre

La Direcció General de Costes autoritza l’ocupació de 4.300 metres quadrats de terrenys de domini públic terrestre a la desembocadura del riu Cervol amb destinació a la passarel·la cicle-peatonal i la regeneració ambiental del seu marge nord.

Perquè aquesta autorització sigui definitiva amb anterioritat s’haurà d’aprovar al Ple de demà dijous l’acceptació de les condicions i prescripcions per atorgar-se la concessió d’ocupació.

Aixì ho ha donat a coneixer aquest matí la regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà.

Entre les condicions hi ha el període de concessió d’aquests terrenys per part de Costes, que serà de 15 anys més 15 anys més prorrogables.

Un cop s’aprovi per Ple, l’acord es remetrà a Costes que en un espai curt de temps remetrà l’autorització definitiva.

Després l’empresa adjudicatària de redactar el projecte d’execució i construcció de la passarel·la, la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les mercantils Llevantina Enginyeria i Construccions S.A. i Pantallax S.L, tindrà un termini de 15 dies per lliurar el projecte executiu.

Després d’aquest període de temps, l’Ajuntament traurà a licitació la direcció facultativa de l’obra. Un cop ocupada la plaça, la UTE podrà iniciar els treballs de construcció d’aquesta passarel·la cicle de vianants.

 Durant aquest llarg termini de tramitació, aquest era el darrer escull administratiu extern al consistori per materialitzar aquest projecte finançat per fons europeus FEDER de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI).

A l’abril de l’any passat es va adjudicar la UTE mercantils Llevantina Enginyeria i Construccions S.A. i Pantallax S.L. el contracte de redacció del projecte d’execució i construcció d’aquesta passarel·la.

  La construcció d’aquesta passarel·la compta amb una inversió de 1.559.250 euros, inclòs l’IVA, dels quals 64.431 euros més IVA corresponen a la redacció del projecte i tota la documentació pertinent, mentre que la resta es destinarà per a l’execució de les obres.