SER Maestrat

Anterior
Siguiente

La Generalitat reforça el servei d’autobús que presta Vinaròs Benicarló i Peníscola

– La línia compta des de l’avui amb reforços addicionals des del nucli turístic de la platja de Peníscola cap a les tres poblacions, que es podran incrementar novament en funció de la demanda

– La Conselleria d’Obres Públiques ha previst serveis més ràpids entre Peníscola i Benicarló en ser el tram amb més viatgers

N. de P.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha reforçat des del 23 de maig el servei de la línia de transport per autobús entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola per atendre l’increment dels usuaris i usaries.

D’aquesta manera, a les expedicions addicionals que s’estaven realitzant els dilluns, dimecres i dijous, la Conselleria amplia el servei fins al 20 de juny, data en què entrarà en vigor els reforços previstos per a l’estiu i que es podran incrementar en funció de la demanda

Així, els dilluns, des de Carretera Vella Benicarlo-Peníscola 466 i fins a Plaça Antonelli, hi haurà dues expedicions noves d’anada a les 9.15 hores i 10.00 hores, i dues de tornada, 12.00 i 13.00 hores. Els dimarts des de la Plaça Constitució Benicarló directe a Crta. Vella Benicarlo-Peñiscola 466 i fins a Plaça Antonelli s’inclouen vuit serveis més d’anada i vuit de tornada.

Així mateix, els dimecres als autobusos d’anada des de Carretera Vella Benicarlo-Peñiscola 466 fins a Plaça Constitució de Benicarlo i de tornada des de Plaça Constitució Benicarlo fins a Antonelli se sumen dues expedicions més d’anada i dues de tornada. Dijous es realitzarà dos nous recorreguts complets d’anada des de Peníscola a Vinaròs a les 9.00 i 9.30 hores, i de tornada, des de Vinaròs a Peníscola, 12.30 i 13.00 hores.

Finalment, els divendres, des de Plaça Constitució Benicarló directe a Carretera Vella Benicarlo-Peñiscola 466 i fins a Plaça Antonelli s’incrementa amb vuit expedicions més d’anada i vuit més de tornada.

El passat 15 de novembre del 2021 la Generalitat va posar en marxa el nou servei públic de transport de viatgers per carretera entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola. La línia d?autobusos atén les necessitats de mobilitat d?una població permanent de prop de 64.000 persones, que al?estiu supera les 150.000 persones. El nombre anual de viatgers atès se situa al voltant del milió.

Pel que fa al servei anterior, el nou ha incrementat en dotze les expedicions diàries per sentit, en ampliar a tot l’any la connexió amb l’estació d’ADIF Benicarló-Peníscola. Ofereix 32 serveis diaris per sentit que s’augmenten a 68 durant el període d’estiu, entre el 20 de juny i el 21 de setembre, i ha renovat íntegrament la flota de vehicles.

La freqüència dels serveis regulars és de 30 minuts, que passen a 15 minuts en època estival. La línia compta a més amb un reforç especial de 17 serveis per atendre les puntes de demanda que, a determinades franges horàries, produeix l’afluència als mercats de les tres poblacions.

Després de sis mesos de funcionament, i per donar resposta a l’increment en la demanda observat del nou servei, la línia comptarà des del dilluns 23 de maig amb reforços addicionals de dilluns a divendres per atendre, principalment, encara que no només, les necessitats de mobilitat des del nucli turístic de la platja de Peníscola cap a les tres poblacions.

En aquest sentit, la Generalitat ha treballat les últimes setmanes per donar serveis més ràpids entre Peníscola i Benicarló, en tractar-se del tram en què es concentren els pics més grans de demanda de viatgers. Aquests nous reforços suposen fins a 8 serveis addicionals per sentit als ja previstos entre les dues poblacions dimarts i divendres, mentre que la resta dels dies suposaran dos serveis addicionals per sentit.

Cal assenyalar que la posada en marxa d’aquest nou servei de transport entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola va suposar l’inici de la reordenació de la xarxa autonòmica de transport públic interurbà per carretera, que ha seguit el curs amb la licitació de set concessions més, i el procés de licitació i contractació del qual es preveu que es continuï completant durant el present 2022.

Aquesta reordenació de la xarxa persegueix millorar la qualitat en la prestació del servei públic, incrementar l’accessibilitat de la població al sistema de transport públic regional i potenciar la complementarietat entre els diferents modes de transport existents al territori, per donar una resposta més eficaç a necessitats de mobilitat de la població.