SER Maestrat

Anterior
Siguiente

L’Ajuntament de La Jana ha invertit més de 60.000 euros en el cementeri municipal

Tanmateix a partir d’aquet any ja no es pagarà la taxa de conservació del cementeri

N. de P.

L’Ajuntament de La Jana ha dut a terme la tercera part de les obres del cementeri municipal de La Jana, on s’ha millorat els exteriors que donen accés al cementeri

  Les obres del cementeri municipal es van iniciar a finals de l’any passat i constaven amb tres actuacions diferents. La primera era la reconstrucció dels murets de pedra interior i dels passadissos laterals que estaven molt deteriorats i provocaven danys en algunes làpides. Per aquets actuacions es van destinar 27.575,02 euros.

  Per altre costat es van destinar 4.500 euros per la recuperació de l’ossari o fosa comú que es trobava en una situació de saturació degut a que al llarg dels anys no s’havia fet cap manteniment ni neteja.

  Mentre que enguany s’han dut a terme la millora de l’entorn en l’entrada del cementeri i reconstrucció del mur lateral, amb una inversió de 28.990,54 euros.

  A més d’estes obres, l’Ajuntament s’estudia la possibilitat de recuperar un dels prigons que des de fa unes dècades està trencat i que estava situat en l’entrada del poble, i així millorar el passeig que va des del Portal fins al cementeri.

  Per últim, cal recordar que a partir d’aquet any ja no es pagarà la taxa de conservació del cementeri.