SER Maestrat

Anterior
Siguiente

La COC convoca eleccions per formar una nova junta directiva i triar el nou president

També s’ha presentat el balanç econòmic del 2022

La Comissió Organitzadora del Carnestoltes (COC) , en reunió amb les 31 comparses que la integren, aprovava convocar eleccions per escollir la propera junta directiva que s’haurà d’encarregar d’organitzar el carnaval de l’any que ve. Així mateix, es presentaven els comptes del carnestoltes 2022.

Quant a l’elecció de la propera junta, el període per presentar candidatures estarà obert durant 15 dies i es poden presentar candidatures, compostes amb un mínim de sis membres de diferents comparses a través del correu i pàgina web de la mateixa comissió (propostescoc@ gmail.com www.carnavaldevinaros.es).

D’altra banda, l’actual president de la COC, Jordi Català, presentava el balanç econòmic del carnestoltes 2022 amb un saldo superior als 8.000 euros, fet que permet fer front a tots els pagaments anuals fixos que comporta l’associació.

Durant la reunió Català va dir que a banda d’aquest saldo positiu, encara falta rebre l’anunciada subvenció de la Diputació de Castelló i també l’aportació per conveni de l’Ajuntament de Vinaròs.

Aquests ingressos, quan es rebran, permetran fer front al pagament de la subvenció de 300 euros que s’aporta normalment a les reines després del Summer Carnaval, quedant un marge suficient de beneficis que l’actual junta ha proposat repartir amb les trenta comparses que van afrontar la vessa pel deute de la COC el 2019 a raó de 500 euros per comparsa, però aquesta posició se sotmetrà a votació a la propera reunió.

Del balanç econòmic cal destacar que els ingressos per la gestió de la COC pugen a 195.000 euros, aproximadament, per la venda d’entrades, paelles, contracte de barres o gots, entre d’altres.

Les despeses de totes les activitats organitzades pugen a 255.000 euros aproximadament.

Als ingressos, falten encara a rebre els convenis amb les administracions, és a dir, els 23.000 euros de la Diputació de Castelló i els 76.500 de l’Ajuntament.

Català també va destacar que la gala de les reines és l’acte que compta amb més pressupost, puja a 116.400 euros, i genera uns ingressos amb entrades de 60.000 euros.

Així mateix, Català va fer un balanç satisfactori d’aquests tres anys al capdavant de la COC, “tots els membres de la junta marxem orgullosos. Esgotats però contents per la feina feta, i animem a la resta de comparsers a entrar voluntàriament a la junta directiva, abans d’haver de recórrer a un sorteig. Es treballa molt, sobretot en les setmanes prèvies on la freqüència de les trucades, reunions i responsabilitats adquirides són aclaparadores, però la recompensa del treball realitzat és gratificant. Això sí, més de dos anys no són recomanables per a ningú que fa aquesta feina de forma voluntariosa”.

A banda d’aquestes valoracions positives, a la reunió es va mostrar el disgust tant de la junta com de totes les comparses per la licitació que ha adjudicat l’ajuntament de les barres del Casal del Carnaval.

El president informa de la situació i comunica que no se li ha trucat per informar-lo ni tan sols preguntar-li opinió. Una situació que minva de manera considerable els ingressos que generava la COC per la negociació de les barres amb els diferents proveïdors o la venda dels gots oficials.

A la reunió les comparses van mostrar el seu malestar i van suggerir despreocupar-se per l’organització d’activitats al Casal del Carnaval.