SER Maestrat

Anterior
Siguiente

En marxa, la comissió de seguiment del Pla d’Igualtat de Benihort

Es preveu que el nou Pla d’Igualtat de Benihort finalitzi el maig del 2025.

N. de P.

El nou Pla d’Igualtat, que encamina Benihort a la igualtat d’oportunitats, segueix en marxa amb l’assessorament d’Intercoop Consultoria i el suport de la pròpia empresa i de la representació legal de les persones treballadores. 17 mesures en matèria de conciliació laboral, promoció o formació són les que s’implantaran el primer any i seran auditades per part de la Comissió de Seguiment.

La cooperativa benicarlanda va establir el compromís de desenvolupar un nou Pla d’Igualtat el juliol de 2021. A l’octubre es va crear la Comissió d’Igualtat, mentre que al desembre se’n va fer el diagnòstic. «En concret s’han establert 17 accions inicials relacionades amb aspectes com ara la conciliació laboral, la promoció o la formació», tal com ha destacat la tècnica de Recursos Humans d’Intercoop Consultoria, Clara Rosado Tíscar.

Un cop establertes les primeres mesures que s’implantaran, la Comissió Negociadora d’Igualtat ha donat pas a la Comissió de Seguiment. Aquesta nova comissió té la funció d’analitzar el desenvolupament del pla i d’examinar en quina mesura s’hi avança.

Es preveu que el nou Pla d’Igualtat de Benihort finalitzi el maig del 2025.