SER Maestrat

Anterior
Siguiente

Els Grups d’Acció Local treballen de la mà de l’UJI per a generar noves oportunitats als pobles

Realitzaran una enquesta entre veïns del territori rural per a avaluar la qualitat de vida i millorar les expectatives de futur

Domingo Giner, president del Grup d’Acció Local Maestrat Plana Alta : “La informació que rebem servirà per a fer un pas més en el treball d’impulsar l’emprenedoria”

N. de P.

Els Grups d’Acció Local de la província de Castelló han decidit reeditar l’enquesta realitzada fa dos anys de la mà de la Universitat Jaume I per a avaluar la qualitat de vida que tenen els pobles rurals de la província de Castelló i el seu sentiment de pertinença. Amb aquesta informació recopilada pretenen impulsar noves oportunitats de futur i repoblació d’aquests pobles.

Aqueix és l’objectiu que es planteja la segona edició d’aquesta pionera enquesta que impulsa el Grup d’Acció Local (GAL) Maestrat Plana Alta al costat dels altres quatre GAL LEADER de la província de Castelló i que han encarregat a l’UJI.

La principal novetat és aquesta edició és que, a més de fer-la de manera presencial per enquestadors, l’enquesta també es realitzarà via en línia, aprofitant els avantatges que ofereix la tecnologia i que aconseguirà a un total de 650 persones enquestades en tots els pobles que integren aquests Grups d’Acció Local. D’aquests, 200 pertanyen als 24 pobles que integren el GAL Maestrat Plana Alta.Ahir dilluns es va publicar ja l’enllaç des de la Universitat Jaume I https://jaumei.eu.qualtrics.com/jfe/form/sv_9pc3v2txyl0hmtq amb l’objectiu de realitzar aquest estudi científic.

Domingo Giner, president del GAL Maestrat Plana Alta, grup impulsor d’aquesta iniciativa, remarca “la importància de comptar amb l’experiència de l’UJI per a realitzar aquest estudi de camp que no persegueix una altra cosa que posar en valor la qualitat de vida dels pobles amb l’objectiu últim de generar noves oportunitats i visibilitzar el territori rural per a consolidar població. L’enquesta, que acaben de posar en marxa, estarà activa fins al 24 de novembre”.

Giner ha assegurat que «amb la reedició d’aquest pioner estudi en la nostra terra i la informació que rebem, podrem fer un altre pas més en el treball d’impulsar l’emprenedoria i les oportunitats en el territori rural. Conéixer de manera científica la nostra realitat ajudarà a implementar millores en els treballs de desenvolupament rural per a aconseguir tindre un millor futur als nostres pobles».

Els cinc Grups d’Acció Local LEADER de les comarques de Castelló han encarregat al Grup d’investigació DESiRES, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia de l’UJI, la realització d’aquesta enquesta per a avaluar la percepció de benestar i el sentiment de pertinença al territori dels habitants de la ruralitat castellonenca. El treball el coordina el professor Xavier Ginés, que forma equip amb l’investigador Vicent Querol i la professora Emma Gómez.

Mostra de 650 persones de tots els pobles rurals de Castelló

L’enquesta es realitzarà a una mostra de 650 persones distribuïda per tots els pobles rurals de Castelló. El qüestionari compta amb un total de 25 preguntes amb les quals es mesuraran aspectes com el sentiment de benestar, la mobilitat, la qualitat de vida, el coneixement dels Grups d’Acció Local de cada regió i molts altres aspectes.

Aquesta segona enquesta permetrà mesurar l’evolució dels diferents indicadors utilitzats, la qual cosa servirà per a afinar les estratègies de desenvolupament dels propis Grups d’Acció Local i també dels ajuntaments associats als grups.

L’encàrrec de l’enquesta reforça la col·laboració entre la Universitat Jaume I i el territori rural, que té en els GAL (Grups d’Acció Local LEADER) uns representants excepcionals conformats pels ajuntaments i sector empresarial i associatiu, que abasten tot el territori rural. Són un total de 113 municipis castellonencs els que estaran implicats en aquesta enquesta que ajudarà a comprendre millor les dinàmiques rurals per a procurar la millora de les mesures a favor del seu desenvolupament.

És important indicar que les ajudes són finançades pel LEADER, la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.