SER Maestrat

Anterior
Siguiente

El Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Castelló va detectar catorze persones utilitzant mitjans tècnics per superar l’examen de conduir a Castelló i Vinaros

  • Els infractors van ser descoberts entre el període comprès del 16 de setembre a l’11 d’octubre

N. de P.

La Guàrdia Civil ha detectat catorze persones a les aules d’exàmens de la Prefectura Provincial de Trànsit de la província de Castelló utilitzant mitjans tècnics sofisticats destinats a l’adquisició i l’enviament d’imatges i recepció d’àudio, mitjançant els quals una altra persona des de l’exterior li facilitava les respostes als exàmens teòrics per a l’obtenció del permís de conducció de la classe B.

La identificació va ser practicada per Agents del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de Castelló pertanyents al Grup de Recerca i Anàlisi del Trànsit (GIAT) quan es trobaven fent tasques d’inspecció i de control documental en la realització dels exàmens teòrics per a l’obtenció del permís de conducció a les aules de la Prefectura Provincial de Trànsit de Castelló té a les poblacions de Castelló i Vinaròs.

Els guàrdies civils durant la tasca d’inspecció realitzada a la convocatòria d’exàmens entre els dies 16 de setembre a l’11 d’octubre, van observar catorze opositors que mostraven un comportament inusual que els va infondre sospites que pogués existir alguna irregularitat en la realització del seu examen.

Durant la identificació i el registre es va detectar que aquests havien utilitzat mitjans tècnics sofisticats destinats a l’adquisició i l’enviament d’imatges i recepció d’àudio a una altra persona que facilitava les respostes i que es podia trobar a qualsevol lloc del territori nacional.

De les 14 persones detectades, utilitzant dispositius d’intercomunicació i que realitzaven la seva prova en idioma castellà, cinc ho entenien, ho parlaven i llegien amb normalitat, cinc tenien dificultats per expressar-se en l’idioma tant de forma verbal com escrivint-ho i llegint-ho, i quatre ho desconeixien del tot, ja que eren incapaços d’entendre’l, llegir-lo o parlar-ho.

Els dispositius tècnics utilitzats a la comissió del frau han estat intervinguts de forma cautelar.

Els mateixos han comès una infracció administrativa molt greu recollida a l’article 77, lletra u, de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, pel concepte d’utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats reglamentàriament, en les proves per a l’obtenció i la recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per conduir, o col·laborar o assistir amb la utilització dels dispositius esmentats”

Les infraccions comeses impliquen la nul·litat de l’examen, la proposta de sanció de 500 euros i la impossibilitat de presentar-se a la realització de proves per un període de sis mesos.