SER Maestrat

Anterior
Siguiente

El president de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, Jordi Catalá confirma el canvi de recorregut de les desfilades

El president de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, Jordi Catalá confirma el canvi de recorregut de les desfilades del Carnestoltes de Vinaròs a Ser Maestrat.
S’ha buscat carrers recta i mes amples a fi d’intentar evitar els «colls d’ampolla» que normalment es produïen als carrers mes estretes del centre especialment en la zona d’Arxipreste Bono i Carrer Socors.
D’altra banda el nou traçat rectilini permetran col·locar dos «sambódromos» amb graderies per a acollir una demanda més important per part de les reserves per als visitants que es desplacen en autobusos a veure el Carnaval de Vinaròs, entre altres espectadors.