SER Maestrat en directe

El Consell i les Diputacions promouen la transparència i la participació als pobles de menys de 20.000 habitants

El Consell ha aprovat una col·laboració històrica entre Presidència i les diputacions provincials d’Alacant, València i Castelló per a promoure la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en els municipis de menys de 20.000 habitants.

A través d’aquests acords, s’ha destinat un milió d’euros, distribuïts equitativament entre les tres províncies, per impulsar iniciatives que millorin la gestió local i augmentin la participació ciutadana en els processos de presa de decisions. Aquesta col·laboració té com a objectiu evitar duplicacions, potenciar la transparència i augmentar l’impacte dels projectes en els municipis més xicotets de la Comunitat Valenciana.

La convocatòria de subvencions per al 2024 està dirigida als municipis de menys població, amb l’objectiu de dotar-los d’eines i recursos per complir amb les obligacions de transparència, publicitat activa i foment de la participació ciutadana.

Les accions subvencionables inclouen el foment de la participació ciutadana a través de consultes, debats i la creació d’espais de participació, així com la millora dels portals de transparència locals i el desenvolupament de projectes per a la reutilització de dades obertes.

Així mateix, es promourà la creació de mecanismes de rendició de comptes i la promoció de la cultura de la transparència i el govern obert en la ciutadania.

Amb aquesta iniciativa, es busca fortaleixer el teixit democràtic local i impulsar una gestió més transparent i participativa en els municipis valencians, garantint una millor representació dels interessos i necessitats dels ciutadans.