SER Maestrat en directe

El Consell col·labora amb la Federació de Ciclisme per al desenvolupament del programa ‘Aula Ciclista’

La Generalitat contribuirà amb 350.000 euros per finançar les despeses derivades del desenvolupament i funcionament del programa ‘Aula Ciclista’. L’objectiu és fomentar la pràctica de l’activitat física i la divulgació del ciclisme en l’àmbit escolar.

El Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport i la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana per desenvolupar durant el 2024 el programa ‘Aula Ciclista’.

‘Aula Ciclista’ és un projecte d’innovació educativa que pretén fomentar la pràctica de l’activitat física, el coneixement i la divulgació del ciclisme a l’àmbit escolar, així com promoure l’ús de la bicicleta com a model de mobilitat sostenible, hàbits saludables i educació en valors.

Aquesta activitat es desenvolupa en centres educatius no universitaris sostenits amb fons públics reconeguts com a promotors de l’activitat física i l’esport, i està dirigida a alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO.

La Conselleria aporta enguany un total de 350.000 euros, 50.000 euros més que el 2023, per finançar les despeses derivades del desenvolupament i funcionament d’aquest programa (personal tècnic i de coordinació o material esportiu, entre d’altres).

Per la seva banda, la Federació de Ciclisme serà l’encarregada de dur a terme les activitats per a les quals es concedeix la subvenció i farà constar expressament la col·laboració de la Generalitat.

L’activitat inclou, a més d’una sessió prèvia d’informació al professorat, una unitat didàctica que consta de tres sessions teòrico-pràctiques desenvolupades durant l’horari lectiu.

En la primera, l’alumnat rep formació sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com a esport; la segona és una sessió pràctica d’ús i familiarització amb la bicicleta, i la tercera inclou un recorregut per un circuit urbà on l’alumnat s’enfronta a situacions quotidianes per dominar la normativa viària i el maneig de la bicicleta. A més, es realitzaran altres activitats formatives i transversals.

La Federació designarà, juntament amb la Direcció General d’Esport, el personal tècnic especialista necessari per realitzar les jornades teòrico-pràctiques als centres escolars que s’estableixin. Així mateix, aportarà les bicicletes i el material necessari per al desenvolupament del programa.