SER Maestrat en directe

Declaracions del grup de suport al poble palestí de Vinaròs

Des del grup de Suport a Palestina de Vinaròs volem puntualitzar certes afirmacions que va realitzar l’alcaldessa de Vinaròs , Mª Dolors Miralles , al Ple Municipal  del passat 25 d’abril, respecte a la jornada solidària amb Palestina que hem programat per al proper dissabte 4 de maig.

La nostra discrepància és respecte a les afirmacions de l’alcaldessa negant que l’Ajuntament no havia donat permís per a realitzar una part de les activitats de l’esmentada jornada. Disposem dels documents emesos per l’Ajuntament, amb dades del 16  i 19 d’abril, on es nega el permís per a realitzar els actes previstos a la plaça Cardenal Tarancón. Per tant,  no hem de ser nosaltres qui ha de corregir el relat dels fets . A més, quan se parla de que el permís per a les esmentades activitats sí que està concedit, caldria precisar que fins a dia d’avui no tenim cap document de l’Ajuntament que ho confirme, només una trucada telefònica el día 24 d’abril per part de la policia local  a un dels membres del nostre grup, comunicant el permís d’ocupació, que nosaltres entenem procedeix de governació a qui també vam demanar la petició per assegurar-nos de la realització de l’acte.

Ens alegrem  que, segons comentaris posteriors de la pròpia alcaldessa, l’Ajuntament de Vinaròs done suport als actes solidaris amb el poble palestí i, en aquesta línia, ens remeta el document per escrit on quede reflectit el permís de l’Ajuntament de Vinaròs per realitzar la jornada del dia 4 tal i com va sol·licitarse per aquest grup.  Aprofitem per invitar a tothom a participar en la Jornada del proper 4 de maig,  a partir de les 10h15’ a la Biblioteca de Vinaròs.

Nosaltres també estem d’acord en l’afirmació de l’alcaldessa María Dolors de què no s’ha de confondre a la ciutadania .

Per això aquest comunicat.  

GRUP DE SUPORT AL POBLE PALESTÍ DE VINARÒS