SER Maestrat

Anterior
Siguiente

S’adjudica a FCC el nou contracte per a la neteja viària i la recollida de residus

El preu total de la prestació del servei serà de 2,7 milions d’euros a l’any. El contracte tindrà una durada de quatre anys.

La Junta de Govern ha aprovat l’adjudicació del nou contracte del servei de neteja viària i gestió selectiva de residus domèstics a la UTE formada per les mercantils FCC Medio Ambiente SAU i FCC Equal CEE Comunidad Valenciana SL per un import total de 11.015.240, 36 euros, la qual cosa suposa una quantitat de 2.753.810,09 euros a l’any.

L’objectiu del nou contracte, que s’ha adjudicat per un període quatre anys, és establir un servei de recollida òptim de tot tipus de residus domèstics i obtenir una neteja de qualitat de les zones públiques del municipi, així com involucrar la ciutadania en uns hàbits que signifiquen una major responsabilitat en la gestió dels residus domèstics i una major qualitat de neteja de les zones urbanes públiques.

El contracte inclou la recollida, transport i entrega dels residus domèstics, comercials i de servei, així com la neteja de zones públiques. També està inclosa la prestació del servei d’atenció ciutadana en un local municipal i la gestió informatitzada de tots els serveis objecte del contracte.

Un altre dels ítems inclosos en el contracte són les accions d’educació i sensibilització ciutadana en matèria de neteja viària i de gestió de residus, entre d’altres.